Žemaičių vyskupystės muziejus - 7seasons - turizmo gidas internete

Žemaičių vyskupystės muziejus

Žemaičių vyskupystės muziejus

Varnių (Žemaičių) kunigų seminarija savo veiklą pradėjo 1623 m., kai vysk. Stanislovas Kiška pastatydino pirmuosius medinius seminarijos namus ir iš Kražių kolegijos į Varnius buvo pasiųsti du jėzuitų kunigai. Apie 1628 m. kunigų seminarija buvo perkelta į Kražius prie ten veikusios kolegijos. Seminarija į Varnius grąžinta vyskupui Jonui Dominykui Lopacinskiui pastatydinus naujus mūrinius seminarijos rūmus.

Po 1863 m. sukilimo caro patvirtintu nutarimu, nesuderinus su popiežiumi, Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių iškeliamas į Kauną. Kartu iškeliama ir kunigų seminarija. Pastatas perduodamas carinės Rusijos Krašto apsaugos kariuomenės Dono kazokų pulkui.

1984-1990 m. buvo atliekami pastato istoriniai, archeologiniai, inžineriniai-geologiniai tyrimai, kiek vėliau atstatytas varpinės bokštas. 1999 m. buvusiuose Varnių kunigų seminarijos rūmuose įkuriamas Žemaičių vyskupystės muziejus.

Žemaičių vyskupijos centras Varniuose išbuvo beveik 450 m. Varniuose tuo laikotarpiu telkėsi iškiliausios Lietuvos dvasininkijos, kultūros asmenybės: vysk. M. Giedraitis, kanauninkas Mikalojus Daukša ir Motiejus Strijkovskis, vysk. Mikalojus Pacas, vysk. Stanislovas Kiška, vysk. Jonas Dominykas Lopacinskis, vysk. Jurgis ir Antanas Tiškevičiai, vysk. Kazimieras Pacas, vysk. Juozapas Arnulfas Giedraitis, vysk. Motiejus Valančius.


Informacija kontaktams

S. Daukanto g. 6,
Varniai, Lietuva
El. paštas: ai@varniai-museum.lt
Svetainė: www.varniai-museum.lt
_________________________________________________________________


Taip pat aplankykite: Varnius, Varnių katedrąLuokę
_________________________________________________________________

Artimiausios paslaugos

Pramogos:
Maitinimas:
Apgyvendinimas: sodyba Sakalų slėnis
_________________________________________________________________

Parašykite atsiliepimą

*
*
*